پرینتر چند کاره ی ریکو SP 220 SNw

پرینتر چند کاره ی ریکو SP 220 SNw پرینتر چند کاره ی ریکو SP 220 SNw کمپانی ریکو، یکی از تولیدکنندگان انواع ماشین های اداری در جهان می باشد. این شرکت، دارای هویتی چند ملیتی است که که البته دفتر مرکزی آن، در توکیو مستقر می باشد. ریکو، به تولید و عرضه ی دستگاه های…